Κατασκευή Ιστοσελίδας - Accesspayments.gr

Κατασκευή Ιστοσελίδας - Accesspayments.gr

Ενημερώθηκε από 3Works

Η Εταιρεία ως Ίδρυμα Πληρωμών, παρέχει Υπηρεσίες Εμβασμάτων, μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών/αντιπροσώπων της. Η Εταιρεία, είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής από τον πληρωτή προς τον δικαιούχο, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις εκτελεστικές πράξεις της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

H ηλεκτρονική σελίδα της Access Payments αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα Delfino καλύπτωντας πλήρως της ανάγκες του πελάτη.

To Design της ιστοσελίδας είναι προσαρμοσμένο για όλες τις φορητές συσκευές και smartphones.