E - Publishing Production

E - Publishing Production

Με τον όρο e-publishing εννοούμε την ψηφιακή δημοσίευση των εντύπων καθώς και την ανάπτυξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών και των καταλόγων.

Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού βιβλίου εν σχέσει με το έντυπο είναι πολλά. Κάποια απ' αυτά είναι τα εξής:
 
 • Ελάχιστο έως μηδενικό κόστος παραγωγής και διάθεσης (Διαδίκτυο).
 • Ελάχιστο έως μηδενικό κόστος αναπαραγωγής.
 • Ελάχιστος όγκος μεταφοράς, αποθήκευσης και έκθεσης.
 • Οικολογικό λόγω της ανυπαρξίας υλικού μέσου πλην του φορέα διάθεσής του.
 • Απουσία φθοράς λόγω της άυλης υπόστασης του.
 • Ευκολότερη και ταχύτερη αναζήτηση, ολική ή μερική επεξεργασία και αναπαραγωγή (αναλόγως της άδειας χρήσης).
 • Ευκολότερη και μεγαλύτερη πρόσβαση στο ευρύ κοινό, ακόμα και σε σπάνια έργα.
 • Ευκολότερη πρόσβαση στη διάθεση και γνωστοποίηση των έργων τους από εντύπως ανέκδοτους ή απέχοντες δημιουργού.
 • Δυνατότητα επισύναψης σχετικού οπτικοακουστικού υλικού στο έργο.
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και σχολιασμού (Διαδίκτυο) με εκδότες, αναγνώστες και σχετικά φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 • Δυνατότητα άμεσου και ολικού κέρδους των εμπλεκομένων (δημιουργών, εκδοτών) χωρίς την απόδοση κερδών σε τυπογράφους, διανομείς, βιβλιοπωλεία και εκθετήρια.

Με τις πλέον εξειδικευμένες τεχνολογίες αναλαμβάνουμε να αναπτύξουμεε την ψηφιακή βιβλιοθήκη σας αποκτώντας εσείς ένα ακόμα εφόδιο το οποίο θα σας διαφοροποιήσει απο τους ανταγωνιστές σας και θα σας επιτρέψει την διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου σας μέσω φορέων ψηφιακής πληροφορίας όπως το Διαδίκτυο, και υλικά ψηφιακά μέσα όπως το CD-ROM, το DVD-ROM, το USB Stick κ.α